Koncerty

1/2023

28.1.2023 - Trenčianské Stankovce - Hasičský ples o 22.00h

 

2/2023

4.2.2023 Malacky - firemná akcia

11.2.2023 Košice Krásna - ples o 20.00h

16.2.2023 Vavrečka - ples KD o 21.00h

17.2.2023 Zálužice - ples 

18.2.2023 Medzilaborce - ples o 21.30h

24.2.2023 Hrabovská dolina o 17.00h

25.2.2023 Vígľaš zámok - firemná akcia o 18.00h

3/2023

17.3.2023 Nitra - súkromná oslava o 21.00h

24.3.2023 Galícia Nueva - firemná akcia

04/2023

14.4.2023 Pruské - hotel Vršatec - súkromná oslava

20.4. - 2.5.2023 USA

05/2023

6.5.2023 ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA - súkromná akcia

19.5.2023 KOŠICE - súkromná akcia

 

21.5.2023 VÝCHODNÁ amfiteáter o 16.00h hosť Kollárovcov

06/2023

3.6.2023 PLOSKÉ - MDD ihrisko

10.6.2023 NOVÁČANY - Oslavy obce o 18.00h

24.6.2023 JURGOW - súkromná akcia

07/2023

1.7.2023 Pukanec - Remeselnícke trhy o 20.00h

22.7.2023 Papín - oslavy obce o 17.00h

22.7.2023 Poprad - Matejovce - súkromná oslava večer

29.7.2023 Preseľany - oslavy obce o 21.00h

08/2023

6.8.2023 Myjava - hosť Kollárovcov

19.8.2023 Pieniny - hosť Kollárovcov

09/2023

2.9.2023  Rybníky - Vinobranie

9.9.2023 Kráľová pri Senci - Kráľovská slávnosť

Archív